น้ำหนักรวม (KG) : 0.00
ขนาดคิวรวม (CBM) : 0.00
ตัวแปรการคิดราคา จำนวน อัตราค่าขนส่ง ค่าขนส่ง (บาท)
น้ำหนัก (กก.) 0.00 KG 0.00 0.00
ขนาด (คิว) 0.00 CBM 0.00 0.00
ตัวแปรการคิดราคาคือ : -
ราคาค่าขนส่ง (บาท) : 0.00

หมายเหตุ :
- ราคาค่านำเข้าดังกล่าวเป็นการประมาณการซึ่งคำนวณจากประเภท ขนาด และน้ำหนักสินค้าตามที่ลูกค้าระบุ
- ราคาค่านำเข้าจะคิดจากประเภทสินค้า ขนาดสินค้า และน้ำหนักของสินค้าที่ได้รับจริงอีกครั้ง
- ราคาค่านำเข้าดังกล่าวรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในขั้นตอนการนำเข้าแล้ว (ไม่รวมเฉพาะค่าส่งในไทย)
- ราคาค่านำเข้าดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษีค่าบริการนำเข้า)
- พิเศษ..นำเข้าตั้งแต่ 5 คิวขึ้นไป/รอบ คิดค่านำเข้าให้ตามขนาดคิวเท่านั้น
- กรณีนำเข้าเกิน 10 คิวขึ้นไป/รอบ โปรดสอบถามอัตราพิเศษเพิ่มเติม